Polityka prywatności G×BarPolityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 09 lutego 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku podczas korzystania z Usługi oraz informuje o prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni użytkownika.

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi i zaznaczając odpowiednie pola wyboru, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Wyrazy, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszego serwisu lub jego części.
 • Spółka (określana w niniejszej Umowie jako "Spółka", "My", "Nas" lub "Nasza") odnosi się do: G x Bar Match, ul. Przyokopowa 26; G x Bar Urban, Grzybowska 4; GxBar Krakow, Kraków 30-548 Lwowska 1; GxBar MINI, Nadwiślańska 11; GxBar Wrocław, Ul.Wszystkich Świętych 27; GxBar Poznań, ul. Garbary 95; GxBar Łódź, Drewnowska 51A, 91-002 Łódź; GxBar GDAŃSK, 80-280 Gdańsk, SŁONIMSKIEGO 8/ U6; G x Bar Milk, Nowogrodzka 6 A; G x Bar Katowice, Polska, Katowice, ul.Dąbrowskiego 13; G x Bar Hip, Marszałkowska 32;
 • Cookies to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika przez stronę internetową, zawierające szczegóły dotyczące historii przeglądania przez użytkownika danej strony internetowej wśród wielu zastosowań.
 • Kraj odnosi się do: Polska.
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane Osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 • Usługa odnosi się do Serwisu.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do spółek zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia usługi, świadczenia usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z usługi.
 • Dane Użytkowe oznaczają dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z usługi lub z samej infrastruktury usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Serwis oznacza stronę internetową G×Bar, dostępną pod adresem https://gbar.pl/
 • Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do usługi lub korzystającą z niej, lub spółkę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do usługi lub z niej korzysta, w zależności od sytuacji.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Typy danych zbieranych

Dane osobowe

Podczas korzystania z usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail.
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Dane użytkowe

Dane Użytkowe

Dane użytkowe są zbierane podczas korzystania z usługi pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na ich zbieranie.

Dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy gromadzić pewne informacje, w tym typ urządzenia mobilnego używanego przez użytkownika, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika przy każdej wizycie w naszym serwisie lub podczas uzyskiwania dostępu do serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzących do śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

 • Cookies lub Cookies przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może tak poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej usługi. Jeżeli użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz serwis może korzystać z plików cookie.
 • Sygnały nawigacyjne. Niektóre sekcje serwisu i wiadomości e-mail mogą zawierać niewielkie pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (zwane również czystymi gifami, znacznikami pikseli i jednopikselowymi gifami), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, a także inne powiązane statystyki internetowe (na przykład rejestrowanie popularności danej sekcji i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być "Trwałe" lub "Sesyjne". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy użytkownik nie ma dostępu do Internetu, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Spółka wykorzystuje zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie do celów określonych poniżej:

 • Konieczne / Niezbędne pliki Cookies
  Typ: Cookies Sesyjne
  Zarządzane przez: Nas
  Cel: Te pliki cookies są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej oraz do umożliwienia użytkownikowi korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobieganiu nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookies nie można świadczyć usług, o które prosili Państwo, a my używamy tych plików cookies wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.
 • Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies
  Typ: Trwałe pliki Cookies
  Zarządzane przez: Nas
  Cel: Te cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali stosowanie plików cookies na stronie internetowej.
 • Pliki Cookies związane z funkcjonalnością Typ: Trwałe pliki cookies (Persistent Cookies)
  Zarządzane przez: Nas
  Cel: Te pliki cookies pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z niniejszej strony Internetowej.

Zbieramy pliki cookie i inne dane dotyczące użytkowania tylko za zgodą użytkownika. Zgodę można wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru na stronie internetowej.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z niej.
 • Aby zarządzać Kontem: aby zarządzać rejestracją użytkownika w serwisie. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą dać mu dostęp do różnych funkcjonalności serwisu, które są dostępne dla użytkownika jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: Za zgodą użytkownika możemy powiadomić go o terminie wizyty w spółce w celu świadczenia usług oraz dostarczyć informacji na temat usług, które użytkownik wybrał do świadczenia.
 • Aby skontaktować się z użytkownikiem w sprawie oceny usług Spółki: Aby skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacjami bezpieczeństwa, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Aby zapewnić Użytkownikowi wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych usługach i wydarzeniach Spółki.
 • Aby zarządzać żądaniami Użytkownika: Aby uczestniczyć i administrować Twoimi żądaniami skierowanymi do Nas.
 • Dla innych celów: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.

Spółka nie zbiera i nie przetwarza Państwa danych osobowych bez uzyskania Państwa zgody. Zgodnie z wymogami preambuły 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uzyskujemy Twoją zgodę na każdy cel osobno. Spółka nie zbiera i nie przetwarza Twoich danych osobowych dla celów, na które nie wyraziłeś zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Spółka gwarantuje, że Twoja odmowa wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w jednym lub wszystkich wymienionych powyżej celach nie stanowi podstawy do odmowy świadczenia usług.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Państwa jest spełnienie wymogów określonych w lit. a) część 1 Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (EU GDPR).

Możemy ujawnić informacje osobowe Użytkownika w dowolnym celu wyłącznie za jego zgodą.

Formy zgody na wykorzystanie danych osobowych

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się w jeden z następujących sposobów
a) poprzez umieszczenie znacznika wyboru w odpowiednim polu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z strony internetowej.
Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika, jeśli nie wyrazi on na to zgody w formie, o której mowa powyżej.

Dostęp użytkownika do jego danych osobowych zbieranych przez Spółkę

Gwarantujemy możliwość realizacji prawa użytkownika do dostępu do informacji o jego danych osobowych, które zostały zebrane przez Spółkę. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę, możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych wymienionych poniżej (sekcja "Kontakt"), a Nasza Spółka udzieli informacji na temat korzystania z Twoich danych osobowych.

Zmiana danych osobowych użytkownika

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości w danych osobowych dostarczonych Nam przez użytkownika, lub w przypadku konieczności uzupełnienia danych osobowych, które nie zostały dostarczone w całości, Użytkownik może skontaktować się z Nami za pomocą danych kontaktowych wymienionych poniżej (sekcja "Kontakt"), a Nasza Spółka dokona zmian w jego danych osobowych.

Zachowanie danych osobowych użytkownika

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zachowamy i wykorzystamy dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem), rozwiązania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Spółka będzie również przechowywać dane użytkowe do celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej usługi, lub gdy Spółka jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, są przetwarzane wyłącznie w biurach operacyjnych Spółki. Oznacza to, że informacje te nie mogą być przekazywane do - i utrzymywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, chyba że użytkownik udzieli nam zgody na taki transfer.

Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Usuń swoje dane osobowe

Użytkownik ma prawo do usunięcia lub zażądania od Nas pomocy w usunięciu danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat.

Nasza usługa może umożliwiać użytkownikowi usunięcie pewnych informacji o nim z poziomu usługi.

Użytkownik może aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje informacje w dowolnym momencie, logując się na swoje konto, jeśli je posiada, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie danymi osobowymi. Użytkownik może również skontaktować się z Nami w celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia wszelkich danych osobowych, które zostały mu przekazane.

Należy jednak pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne informacje, gdy mamy obowiązek prawny lub podstawę prawną, aby to zrobić.

Ujawnienie danych osob użytkownika

Transakcje Biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Uzyskamy zgodę użytkownika zanim dane osobowe zostaną przeniesione i zaczną podlegać innym Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie udzieli Nam takiej zgody, nie ujawnimy jego danych osobowych.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić dane Osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

 • Spełnienie obowiązku prawnego

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż Spółka stara się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Spółka stale pracuje nad poprawą swoich działań w zakresie bezpieczeństwa, a My dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że dane osobowe są wystarczająco bezpieczne zgodnie z nowoczesnymi standardami bezpieczeństwa.

Prywatność dziecka

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z Naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez Nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie na link osoby trzeciej, zostanie skierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Skontaktuj się z Nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

G x Bar Match

Poprzez e-mail: admin@gbar.pl

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +(48) 512 874 308

Przez pocztę: ul. Przyokopowa 26

G x Bar Urban

Poprzez e-mail: admin@gbar.pl

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48512874309

Przez pocztę: Grzybowska 4

GxBar Krakow

Poprzez e-mail: job.krakow@gbar.pl

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48 787 088 787

Przez pocztę: Kraków 30-548 Lwowska 1

GxBar MINI

Poprzez e-mail: job.krakow@gbar.pl

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48 668 335 668

Przez pocztę: Nadwiślańska 11

GxBar Wrocław

Poprzez e-mail: g.bar.wroclaw@gmail.com

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48 882 555 101

Przez pocztę: Ul.Wszystkich Świętych 27

GxBar Poznań

Poprzez e-mail: gbar.poznan@gmail.com

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48 789 739 949

Przez pocztę: ul. Garbary 95

GxBar Łódź

Poprzez e-mail: g.bar.lodz@gmail.com

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48 787 807 870

Przez pocztę: Drewnowska 51A, 91-002 Łódź

GxBar GDAŃSK

Poprzez e-mail: g.bar.gdansk@gmail.com

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48 880 900 144

Przez pocztę: 80-280 Gdańsk, SŁONIMSKIEGO 8/ U6

G x Bar Milk

Poprzez e-mail: admin@gbar.pl

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48 575 111 974

Przez pocztę: Nowogrodzka 6 A

G x Bar Katowice

Poprzez e-mail: katowice@gbar.pl

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48453548402

Przez pocztę: Polska, Katowice, ul.Dąbrowskiego 13

G x Bar Hip

Poprzez e-mail: admin@gbar.pl

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://gbar.pl/

Przez numer telefonu: +48 512 874 333

Przez pocztę: Marszałkowska 32