Wykorzystanie przez nas plików cookie
Wykorzystujemy niezbędne pliki cookie, aby nasza strona działała.
Chcielibyśmy również zainstalować pliki cookie analityczne, które pomagają nam doskonalić naszą stronę, mierząc sposób jej wykorzystania. Będą one instalowane tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, zobacz naszą politykę prywatności (Polityka prywatności).
Możesz odrzucić wszystkie pliki cookie, a to nie wpłynie na funkcjonowanie strony internetowej.

UA PLREGULAMIN WYKORZYSTANIA KART PODARUNKOWYCH W SIECI G×BAR, ZAKUPIONYCH NA TERENIE POLSKI

Karta jest bonem podarunkowym tylko i wyłącznie na okaziciela i nie jest imienna.

Każda osoba, która przedstawi ważną Kartę w salonie GxBar na terenie Polski, może skorzystać z usług oferowanych w salonach sieci G×Bar zarejestrowanych na terenie Polski na kwotę równą nominalnej wartości karty podarunkowej. Kartę można wykorzystać tylko na usługi salonu urody sieci G×Bar zarejestrowanych na terenie Polski.

Karta podarunkowa ma formę materialną (papierowy bon z numerem identyfikacyjnym), który może zostać zrealizowany wyłącznie w salonach sieci G×Bar zarejestrowanych na terenie Polski. Na życzenie użytkownika, Wydawca może wygenerować wersję elektroniczną Bonu upominkowego w postaci kodu przeznaczonego do realizacji wyłącznie w salonach sieci G×Bar zarejestrowanych na terenie Polski

Zgodnie z ogólną zasadą, Karty nie można użyć do płacenia za produkty lub towary oferowane do sprzedaży w salonach sieci G×Bar zarejestrowanych na terenie Polski (w tym karty sieci G×Bar nie można użyć do zakupu produktów sieci GxShop), jednak w przypadku gdy suma zamówionych przez posiadacza Kartę usług jest niższa od nominalnej wartości Karty, posiadacz Karty ma prawo w dniu zamówienia usług dokonać zakupu produktu oferowanego do sprzedaży w salonie G×Bar na pozostałą kwotę różnicy między nominalną wartością Karty a wartością zamówionych usług.

Karta może być użyta tylko raz do zakupu usługi w sieci salonów G×Bar zarejestrowanych na terenie Polski. Ponowne wykorzystanie Karty jest niemożliwe. Po udzieleniu usługi Karta zostaje wycofana.

W przypadku utraty Karty, w tym jej kradzieży i/lub uszkodzenia, Karta nie jest odtwarzana, a pieniądze nie są zwracane;

Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie;

Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym kartą płatniczą.

Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być nabyta poniżej jej wartości nominalnej, tym samym przy zakupie Karty nie będą uwzględniane żadne rabaty.

Karta podarunkowa ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu (rok). Po upływie terminu ważności, niewykorzystane środki pieniężne Bonu upominkowego nie podlegają zwrotowi.

W przypadku, gdy wartość zamówionych usług jest wyższa niż wartość środków pieniężnych zgromadzonych na karcie podarunkowej, użytkownik może dokonać dopłaty pozostałej części, w sposób honorowany przez salon.